User Tools

Site Tools


2296--12045-klein-la-gi

Klein
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 30 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12045
Đặt tên theo Felix Klein
Tên thay thế 1997 FH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1127562
Viễn điểm quỹ đạo 3.1014416
Độ lệch tâm 0.1896141
Chu kỳ quỹ đạo 1537.5692883
Độ bất thường trung bình 79.31839
Độ nghiêng quỹ đạo 12.71934
Kinh độ của điểm nút lên 350.20004
Acgumen của cận điểm 326.04877
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

12045 Klein (1997 FH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 3 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12045 Klein
2296--12045-klein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)