User Tools

Site Tools


2297--12225-yanfern-ndez-la-gi

12225 Yanfernández là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1202.6828648 ngày (3.29 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1985.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2008. 
2297--12225-yanfern-ndez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)