User Tools

Site Tools


2298--12414-bure-la-gi

Bure
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. V. Kryachko
Nơi khám phá Zelenchukskaya Station of Kazan University Observatory
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12414
Đặt tên theo Pavel Bure
Tên thay thế 1995 SR29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9391197
Viễn điểm quỹ đạo 2.9088511
Độ lệch tâm 0.2000283
Chu kỳ quỹ đạo 1378.4576552
Độ bất thường trung bình 153.79925
Độ nghiêng quỹ đạo 2.26130
Kinh độ của điểm nút lên 66.24683
Acgumen của cận điểm 267.52502
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

12414 Bure (1995 SR29) là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1995 bởi T. V. Kryachko ở trường Đại học Tiểu hành tinh, nó được đặt tên theo Pavel Bure.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12414 Bure
2298--12414-bure-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)