User Tools

Site Tools


2299--12608-aesop-la-gi

12608 Aesop (tên chỉ định: 2091 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 24 tháng 9 năm 1960. Nó được đặt theo tên the Greek fabulist Aesop.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12608 Aesop
2299--12608-aesop-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)