User Tools

Site Tools


2300--12843-ewers-la-gi

Ewers
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 9 tháng 4 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12843
Tên thay thế 1997 GH27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1731855
Viễn điểm quỹ đạo 2.7815157
Độ lệch tâm 0.1227784
Chu kỳ quỹ đạo 1424.2283798
Độ bất thường trung bình 8.68085
Độ nghiêng quỹ đạo 3.06703
Kinh độ của điểm nút lên 20.56592
Acgumen của cận điểm 90.25757
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

12843 Ewers (1997 GH27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 4 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12843 Ewers
2300--12843-ewers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)