User Tools

Site Tools


2301--13112-montmorency-la-gi

13112 Montmorency (tên chỉ định: 1993 QV4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Caussols, Alpes-Maritimes, Pháp, ngày 18 tháng 8 năm 1993. Nó được đặt theo tên Philip de Montmorency, Count of Horn, a Flemish military leader và statesman of the 16th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13112 Montmorency
2301--13112-montmorency-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)