User Tools

Site Tools


2302--13350-gmelin-la-gi

Gmelin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13350
Đặt tên theo Johann Georg Gmelin
Tên thay thế 1998 ST144
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9853033
Viễn điểm quỹ đạo 3.4367913
Độ lệch tâm 0.0703023
Chu kỳ quỹ đạo 2101.6891801
Độ bất thường trung bình 233.52507
Độ nghiêng quỹ đạo 9.19168
Kinh độ của điểm nút lên 200.19532
Acgumen của cận điểm 196.84218
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

13350 Gmelin (1998 ST144) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13350 Gmelin
2302--13350-gmelin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)