User Tools

Site Tools


2303--13688-oklahoma-la-gi

Oklahoma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Stafford
Nơi khám phá Zeno Observatory
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13688
Đặt tên theo Oklahoma
Tên thay thế 1997 RJ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6566627
Viễn điểm quỹ đạo 3.6353971
Độ lệch tâm 0.1555507
Chu kỳ quỹ đạo 2038.1807878
Độ bất thường trung bình 357.92658
Độ nghiêng quỹ đạo 5.68872
Kinh độ của điểm nút lên 321.96435
Acgumen của cận điểm 350.74180
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

13688 Oklahoma (1997 RJ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1997 bởi T. Stafford ở Zeno Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13688 Oklahoma
2303--13688-oklahoma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)