User Tools

Site Tools


2304--13982-thunberg-la-gi

Thunberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13982
Đặt tên theo Carl Peter Thunberg
Tên thay thế 1992 RB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6609210
Viễn điểm quỹ đạo 3.2814972
Độ lệch tâm 0.1044316
Chu kỳ quỹ đạo 1870.6746495
Độ bất thường trung bình 11.86295
Độ nghiêng quỹ đạo 0.54835
Kinh độ của điểm nút lên 245.93702
Acgumen của cận điểm 111.09202
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

13982 Thunberg (1992 RB3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13982 Thunberg
2304--13982-thunberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)