User Tools

Site Tools


2305--14684-reyes-la-gi

Reyes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14684
Tên thay thế 1999 XQ167
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8490359
Viễn điểm quỹ đạo 2.8578763
Độ lệch tâm 0.2143317
Chu kỳ quỹ đạo 1318.7351308
Độ bất thường trung bình 186.26393
Độ nghiêng quỹ đạo 3.26247
Kinh độ của điểm nút lên 5.72814
Acgumen của cận điểm 336.74422
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

14684 Reyes (1999 XQ167) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14684 Reyes
2305--14684-reyes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)