User Tools

Site Tools


2306--15045-walesdymond-la-gi

Walesdymond
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 10 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15045
Tên thay thế 1998 XY21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6450554
Viễn điểm quỹ đạo 2.9126430
Độ lệch tâm 0.0481472
Chu kỳ quỹ đạo 1691.9825641
Độ bất thường trung bình 177.27373
Độ nghiêng quỹ đạo 1.57583
Kinh độ của điểm nút lên 115.18859
Acgumen của cận điểm 187.38496
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

15045 Walesdymond (1998 XY21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 12 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak[1].

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser ngày 15045 Walesdymond”. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2018.  Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |accessdate= (trợ giúp)
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15045 Walesdymond
2306--15045-walesdymond-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)