User Tools

Site Tools


2307--15415-rika-la-gi

Rika
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15415
Tên thay thế 1998 CA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6985842
Viễn điểm quỹ đạo 2.7035302
Độ lệch tâm 0.2282871
Chu kỳ quỹ đạo 1192.7390025
Độ bất thường trung bình 187.91565
Độ nghiêng quỹ đạo 7.47826
Kinh độ của điểm nút lên 327.43914
Acgumen của cận điểm 28.67297
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

15415 Rika (1998 CA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1998 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15415 Rika
2307--15415-rika-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)