User Tools

Site Tools


2309--10856-bechstein-la-gi

Bechstein
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10856
Đặt tên theo Julius Blüthner
Tên thay thế 1995 EG8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3988001
Viễn điểm quỹ đạo 3.9332737
Độ lệch tâm 0.2423335
Chu kỳ quỹ đạo 2057.6542136
Độ bất thường trung bình 5.48852
Độ nghiêng quỹ đạo 25.93236
Kinh độ của điểm nút lên 354.26598
Acgumen của cận điểm 310.18144
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

10856 Bechstein (1995 EG8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1995 bởi F. Borngen ở Tautenburg. Nó được đặt tên cho Carl Bechstein.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2309--10856-bechstein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)