User Tools

Site Tools


2310--11017-billputnam-la-gi

Billputnam
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa of the Lowell Observatory
Ngày khám phá 16 tháng 1 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11017
Tên thay thế 1983 BD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3322104
Viễn điểm quỹ đạo 3.1955976
Độ lệch tâm 0.1561898
Chu kỳ quỹ đạo 1678.3512549
Độ bất thường trung bình 265.64890
Độ nghiêng quỹ đạo 15.20686
Kinh độ của điểm nút lên 115.32999
Acgumen của cận điểm 257.81157
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

11017 Billputnam (1983 BD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11017 Billputnam
2310--11017-billputnam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)