User Tools

Site Tools


2311--11191-paskvi-la-gi

11191 Paskvić là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1795.6808489 ngày (4.92 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 12 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
2311--11191-paskvi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)