User Tools

Site Tools


2312--11384-sartre-la-gi

Sartre
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11384
Đặt tên theo Jean-Paul Sartre
Tên thay thế 1998 SW143
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9562565
Viễn điểm quỹ đạo 2.8432905
Độ lệch tâm 0.1848162
Chu kỳ quỹ đạo 1357.8562678
Độ bất thường trung bình 224.87067
Độ nghiêng quỹ đạo 2.67917
Kinh độ của điểm nút lên 174.36723
Acgumen của cận điểm 184.08745
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

11384 Sartre (1998 SW143) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. The asteroidđược đặt tên theo tên của Jean-Paul Sartre.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11384 Sartre
2312--11384-sartre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)