User Tools

Site Tools


2314--11824-alpaidze-la-gi

Alpaidze
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11824
Tên thay thế 1982 SO5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8352445
Viễn điểm quỹ đạo 3.4410779
Độ lệch tâm 0.3043471
Chu kỳ quỹ đạo 1565.1300843
Độ bất thường trung bình 356.98193
Độ nghiêng quỹ đạo 1.72701
Kinh độ của điểm nút lên 1.55552
Acgumen của cận điểm 352.82620
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11824 Alpaidze (1982 SO5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1982, bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Its name honors Galaktion Alpaidze, a Soviet military leader và chief of the Plesetsk rocket proving ground.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11824 Alpaidze
2314--11824-alpaidze-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)