User Tools

Site Tools


2315--12047-hideomitani-la-gi

Hideomitani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12047
Tên thay thế 1997 GX3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8614236
Viễn điểm quỹ đạo 3.1270044
Độ lệch tâm 0.0443490
Chu kỳ quỹ đạo 1892.4425046
Độ bất thường trung bình 282.59508
Độ nghiêng quỹ đạo 10.09139
Kinh độ của điểm nút lên 24.95154
Acgumen của cận điểm 306.17408
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

12047 Hideomitani (1997 GX3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1997 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12047 Hideomitani
2315--12047-hideomitani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)