User Tools

Site Tools


2316--12226-caseylisse-la-gi

Caseylisse
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12226
Tên thay thế 1985 TN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9153098
Viễn điểm quỹ đạo 2.6531226
Độ lệch tâm 0.1615024
Chu kỳ quỹ đạo 1260.9684553
Độ bất thường trung bình 186.23289
Độ nghiêng quỹ đạo 4.98784
Kinh độ của điểm nút lên 25.82226
Acgumen của cận điểm 4.89087
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

12226 Caseylisse (1985 TN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12226 Caseylisse
2316--12226-caseylisse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)