User Tools

Site Tools


2317--12415-wakatatakayo-la-gi

12415 Wakatatakayo (tên chỉ định: 1995 SW52) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 22 tháng 9 năm 1995. Nó được đặt theo tên Takayo Wakata, mother of the Japanese astronaut Koichi Wakata.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12415 Wakatatakayo
2317--12415-wakatatakayo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)