User Tools

Site Tools


2318--12609-apollodoros-la-gi

12609 Apollodoros (tên chỉ định: 2155 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 24 tháng 9 năm 1960. Nó được đặt theo tên Apollodorus, a Greek scholar và grammarian of the 2nd century BC.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12609 Apollodoros
2318--12609-apollodoros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)