User Tools

Site Tools


2319--12845-crick-la-gi

Crick
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12845
Đặt tên theo Francis Crick
Tên thay thế 1997 JM15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7379713
Viễn điểm quỹ đạo 2.8494173
Độ lệch tâm 0.0199460
Chu kỳ quỹ đạo 1705.5589377
Độ bất thường trung bình 118.46173
Độ nghiêng quỹ đạo 2.97363
Kinh độ của điểm nút lên 94.95794
Acgumen của cận điểm 146.44534
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12845 Crick (1997 JM15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1997 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12845 Crick
2319--12845-crick-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)