User Tools

Site Tools


2321--13689-succi-la-gi

Succi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. Giuliani
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13689
Tên thay thế 1997 RO7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9772024
Viễn điểm quỹ đạo 3.3512622
Độ lệch tâm 0.0591075
Chu kỳ quỹ đạo 2055.8951050
Độ bất thường trung bình 38.08356
Độ nghiêng quỹ đạo 10.27078
Kinh độ của điểm nút lên 138.79234
Acgumen của cận điểm 128.98930
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

13689 Succi (1997 RO7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1997 bởi V. Giuliani ở Sormano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13689 Succi
2321--13689-succi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)