User Tools

Site Tools


2322--13989-murikabushi-la-gi

Murikabushi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 16 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13989
Tên thay thế 1993 BG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6961903
Viễn điểm quỹ đạo 3.0614045
Độ lệch tâm 0.2869547
Chu kỳ quỹ đạo 1340.0919631
Độ bất thường trung bình 147.86877
Độ nghiêng quỹ đạo 14.61419
Kinh độ của điểm nút lên 124.10797
Acgumen của cận điểm 234.38100
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

13989 Murikabushi (1993 BG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1993 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13989 Murikabushi
2322--13989-murikabushi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)