User Tools

Site Tools


2323--14317-antonov-la-gi

Antonov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14317
Tên thay thế 1978 PC3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0294291
Viễn điểm quỹ đạo 2.8658927
Độ lệch tâm 0.1708700
Chu kỳ quỹ đạo 1398.7023617
Độ bất thường trung bình 277.86357
Độ nghiêng quỹ đạo 6.29322
Kinh độ của điểm nút lên 326.91976
Acgumen của cận điểm 3.20600
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

14317 Antonov (1978 PC3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14317 Antonov
2323--14317-antonov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)