User Tools

Site Tools


2324--14693-selwyn-la-gi

Selwyn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14693
Tên thay thế 2000 AH144
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8881055
Viễn điểm quỹ đạo 2.8133701
Độ lệch tâm 0.1968030
Chu kỳ quỹ đạo 1316.4510673
Độ bất thường trung bình 40.83178
Độ nghiêng quỹ đạo 1.81852
Kinh độ của điểm nút lên 197.47287
Acgumen của cận điểm 43.16451
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

14693 Selwyn (2000 AH144) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14693 Selwyn
2324--14693-selwyn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)