User Tools

Site Tools


2325--15052-emileschweitzer-la-gi

Emileschweitzer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 17 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15052
Tên thay thế 1998 YD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7156576
Viễn điểm quỹ đạo 3.5803764
Độ lệch tâm 0.1373434
Chu kỳ quỹ đạo 2040.1120021
Độ bất thường trung bình 313.11394
Độ nghiêng quỹ đạo 4.10738
Kinh độ của điểm nút lên 313.84178
Acgumen của cận điểm 87.00632
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

15052 Emileschweitzer (1998 YD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 12 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15052 Emileschweitzer
2325--15052-emileschweitzer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)