User Tools

Site Tools


2327--15819-alisterling-la-gi

Alisterling
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15819
Tên thay thế 1994 SN9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9379311
Viễn điểm quỹ đạo 2.4335869
Độ lệch tâm 0.1133830
Chu kỳ quỹ đạo 1180.3256243
Độ bất thường trung bình 132.81579
Độ nghiêng quỹ đạo 6.82815
Kinh độ của điểm nút lên 181.99874
Acgumen của cận điểm 119.56259
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

15819 Alisterling (1994 SN9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1994 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15819 Alisterling
2327--15819-alisterling-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)