User Tools

Site Tools


2328--10857-bl-thner-la-gi

10857 Blüthner
Tên
Tên Blüthner
Tên chỉ định 1995 EZ8
Phát hiện
Người phát hiện F. Borngen
Ngày phát hiện 5 tháng 3 năm 1995
Nơi phát hiện Tautenburg
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1635909
Bán trục lớn (a) 2.3837542 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9937937 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7737147 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.68 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.54704°
Kinh độ (Ω) 166.48426°
Acgumen (ω) 65.32088°
Độ bất thường trung bình (M) 165.47790°

10857 Blüthner là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1344.2827152 ngày (3.68 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
2328--10857-bl-thner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)