User Tools

Site Tools


2329--11019-hansrott-la-gi

Hansrott
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 25 tháng 4 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11019
Đặt tên theo Hans Rott
Tên thay thế 1984 HR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0121726
Viễn điểm quỹ đạo 2.7602526
Độ lệch tâm 0.1567505
Chu kỳ quỹ đạo 1346.3628848
Độ bất thường trung bình 172.81816
Độ nghiêng quỹ đạo 2.45946
Kinh độ của điểm nút lên 16.27412
Acgumen của cận điểm 218.27749
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

11019 Hansrott (1984 HR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1984 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11019 Hansrott
2329--11019-hansrott-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)