User Tools

Site Tools


2330--11193-m-rida-la-gi

11193 Mérida là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2089.6005630 ngày (5.72 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 11 tháng 12 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
2330--11193-m-rida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)