User Tools

Site Tools


2331--11385-beauvoir-la-gi

Beauvoir
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11385
Đặt tên theo Simone de Beauvoir
Tên thay thế 1998 SP147
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7940782
Viễn điểm quỹ đạo 3.2599726
Độ lệch tâm 0.0769558
Chu kỳ quỹ đạo 1923.6343866
Độ bất thường trung bình 54.69478
Độ nghiêng quỹ đạo 2.77131
Kinh độ của điểm nút lên 112.85970
Acgumen của cận điểm 149.96976
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

11385 Beauvoir (1998 SP147) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11385 Beauvoir
2331--11385-beauvoir-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)