User Tools

Site Tools


2332--11636-pezinok-la-gi

Pezinok
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi [[A. Gal�d]] và A. Pravda
Nơi khám phá Astronomical và Geophysical Observatory, Modra
Ngày khám phá 27 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11636
Tên thay thế 1996 YH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2359817
Viễn điểm quỹ đạo 2.8203633
Độ lệch tâm 0.1155739
Chu kỳ quỹ đạo 1468.2786953
Độ bất thường trung bình 123.37550
Độ nghiêng quỹ đạo 7.28094
Kinh độ của điểm nút lên 127.47645
Acgumen của cận điểm 151.18848
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

11636 Pezinok (1996 YH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 12 năm 1996 bởi [[A. Gal�d]] và A. Pravda ở Astronomical và Geophysical Observatory, Modra.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11636 Pezinok
2332--11636-pezinok-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)