User Tools

Site Tools


2333--11826-yurijgromov-la-gi

11826 Yurijgromov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2069.3893853 ngày (5.67 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2008. 
2333--11826-yurijgromov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)