User Tools

Site Tools


2334--12050-humecronyn-la-gi

Humecronyn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 27 tháng 4 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12050
Tên thay thế 1997 HE14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6548866
Viễn điểm quỹ đạo 3.1747612
Độ lệch tâm 0.0891777
Chu kỳ quỹ đạo 1817.6778257
Độ bất thường trung bình 269.59063
Độ nghiêng quỹ đạo 1.23423
Kinh độ của điểm nút lên 313.37525
Acgumen của cận điểm 53.88195
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

12050 Humecronyn (1997 HE14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 4 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12050 Humecronyn
2334--12050-humecronyn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)