User Tools

Site Tools


2335--12227-penney-la-gi

Penney
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12227
Tên thay thế 1985 TO3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8390879
Viễn điểm quỹ đạo 2.7051113
Độ lệch tâm 0.1905778
Chu kỳ quỹ đạo 1250.9485926
Độ bất thường trung bình 227.16567
Độ nghiêng quỹ đạo 5.64538
Kinh độ của điểm nút lên 275.85191
Acgumen của cận điểm 83.00045
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

12227 Penney (1985 TO3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1985 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12227 Penney
2335--12227-penney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)