User Tools

Site Tools


2337--12846-fullerton-la-gi

Fullerton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 28 tháng 6 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12846
Tên thay thế 1997 MR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9051386
Viễn điểm quỹ đạo 3.1806680
Độ lệch tâm 0.0452741
Chu kỳ quỹ đạo 1938.7895071
Độ bất thường trung bình 283.98562
Độ nghiêng quỹ đạo 7.62206
Kinh độ của điểm nút lên 209.11534
Acgumen của cận điểm 136.69210
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

12846 Fullerton (1997 MR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 6 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12846 Fullerton
2337--12846-fullerton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)