User Tools

Site Tools


2338--13114-isabelgodin-la-gi

13114 Isabelgodin (tên chỉ định: 1993 SU4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Caussols, Alpes-Maritimes, Pháp, ngày 19 tháng 9 năm 1993. Nó được đặt theo tên Isabel Godin des Odonais, an 18th-century French woman who traveled through South America for over twenty năm to be reunited with her husband, Jean.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13114 Isabelgodin
2338--13114-isabelgodin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)