User Tools

Site Tools


2339--13352-gyssens-la-gi

Gyssens
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13352
Tên thay thế 1998 SZ163
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 8 năm 2011
Cận điểm quỹ đạo 1.9778070
Viễn điểm quỹ đạo 2.8699544
Độ lệch tâm 0.1095658
Chu kỳ quỹ đạo 1519.4321443
Độ bất thường trung bình 279.15015
Độ nghiêng quỹ đạo 13.84795
Kinh độ của điểm nút lên 55.14007
Acgumen của cận điểm 102.58372
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

13352 Gyssens là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1998 bởi Eric Walter Elst.[1]

Nó được đặt theo tên Belgian Marc Gyssens, Trưởng đài thiên văn Urania, người đồng sáng lập tổ chức Khí tượng thế giới và là giảng viên tại Đại học Hasselt (UHasselt).

  1. ^ " M.P.C. 54174"(Page 74). Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory. Truy cập 30 Feb 2011.
  • JPL Small-Body Database Browser
2339--13352-gyssens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)