User Tools

Site Tools


2340--13690-lesleymartin-la-gi

Lesleymartin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Pauwels
Nơi khám phá Uccle
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13690
Tên thay thế 1997 RG9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5935991
Viễn điểm quỹ đạo 3.6503809
Độ lệch tâm 0.1692481
Chu kỳ quỹ đạo 2014.8637619
Độ bất thường trung bình 48.65051
Độ nghiêng quỹ đạo 15.58178
Kinh độ của điểm nút lên 299.53547
Acgumen của cận điểm 326.99646
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

13690 Lesleymartin (1997 RG9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1997 bởi T. Pauwels ở Uccle.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13690 Lesleymartin
2340--13690-lesleymartin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)