User Tools

Site Tools


2341--13991-kenphillips-la-gi

Kenphillips
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 17 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13991
Tên thay thế 1993 FZ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9231542
Viễn điểm quỹ đạo 2.8767760
Độ lệch tâm 0.1986741
Chu kỳ quỹ đạo 1358.0188979
Độ bất thường trung bình 312.48591
Độ nghiêng quỹ đạo 3.30208
Kinh độ của điểm nút lên 69.39763
Acgumen của cận điểm 209.01028
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

13991 Kenphillips (1993 FZ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 3 năm 1993 ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13991 Kenphillips
2341--13991-kenphillips-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)