User Tools

Site Tools


2342--14318-buzinov-la-gi

Buzinov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14318
Tên thay thế 1978 SD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7283331
Viễn điểm quỹ đạo 2.6560903
Độ lệch tâm 0.2116030
Chu kỳ quỹ đạo 1185.5562497
Độ bất thường trung bình 82.17128
Độ nghiêng quỹ đạo 4.51472
Kinh độ của điểm nút lên 346.09664
Acgumen của cận điểm 319.55826
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

14318 Buzinov (1978 SD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14318 Buzinov
2342--14318-buzinov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)