User Tools

Site Tools


2343--14694-skurat-la-gi

Skurat
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14694
Tên thay thế 2000 AR145
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8479928
Viễn điểm quỹ đạo 2.7066242
Độ lệch tâm 0.1885189
Chu kỳ quỹ đạo 1255.2528846
Độ bất thường trung bình 256.06315
Độ nghiêng quỹ đạo 5.33362
Kinh độ của điểm nút lên 209.87146
Acgumen của cận điểm 159.96095
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

14694 Skurat (2000 AR145) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 2000, bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14694 Skurat
2343--14694-skurat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)