User Tools

Site Tools


2344--15053-bochn-ek-la-gi

15053 Bochníček
Tên
Tên Bochníček
Tên chỉ định 1998 YY2
Phát hiện
Người phát hiệns P. Pravec, U. Babiaková
Ngày phát hiện 17 tháng 12 năm 1998
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0423991
Bán trục lớn (a) 2.2260907 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1317065 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.3204749 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.32 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.16668°
Kinh độ (Ω) 179.43543°
Acgumen (ω) 33.68717°
Độ bất thường trung bình (M) 158.02252°

15053 Bochníček là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1213.1450330 ngày (3.32 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 12 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
2344--15053-bochn-ek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)