User Tools

Site Tools


2345--15420-aedouglass-la-gi

Aedouglass
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 28 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15420
Đặt tên theo A. E. Douglass
Tên thay thế 1998 HQ31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9307126
Viễn điểm quỹ đạo 3.3568996
Độ lệch tâm 0.2697223
Chu kỳ quỹ đạo 1570.1561468
Độ bất thường trung bình 44.38176
Độ nghiêng quỹ đạo 3.28605
Kinh độ của điểm nút lên 306.07520
Acgumen của cận điểm 357.64409
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

15420 Aedouglass (1998 HQ31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 4 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15420 Aedouglass
2345--15420-aedouglass-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)