User Tools

Site Tools


2346--10861-ciske-la-gi

Ciske
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 22 tháng 6 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10861
Tên thay thế 1995 MG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9167403
Viễn điểm quỹ đạo 3.5113197
Độ lệch tâm 0.2937660
Chu kỳ quỹ đạo 1633.1286312
Độ bất thường trung bình 170.17971
Độ nghiêng quỹ đạo 9.01128
Kinh độ của điểm nút lên 159.24447
Acgumen của cận điểm 243.95046
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

10861 Ciske (1995 MG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 6 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt tên cho Ciske Staring.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2346--10861-ciske-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)