User Tools

Site Tools


2349--11194-mirna-la-gi

Mirna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Korlevic
Nơi khám phá Visnjan
Ngày khám phá 16 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11194
Đặt tên theo Mirna
Tên thay thế 1998 YE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0994659
Viễn điểm quỹ đạo 2.4306495
Độ lệch tâm 0.0731071
Chu kỳ quỹ đạo 1245.1375649
Độ bất thường trung bình 213.98558
Độ nghiêng quỹ đạo 4.31193
Kinh độ của điểm nút lên 240.67893
Acgumen của cận điểm 323.29122
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

11194 Mirna (1998 YE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1998 bởi K. Korlevic ở Visnjan.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11194 Mirna
2349--11194-mirna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)