User Tools

Site Tools


2350--11400-ra-a-la-gi

Raša
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Korado Korlević
Nơi khám phá Đài thiên văn Višnjan
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1999
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9774932
Viễn điểm quỹ đạo 2.3362560
Độ lệch tâm 0.0831673
Chu kỳ quỹ đạo 1157.0064130
Độ bất thường trung bình 91.49074
Độ nghiêng quỹ đạo 0.23130
Kinh độ của điểm nút lên 282.11593
Acgumen của cận điểm 91.02368
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

Raša 11400 là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1157.0064130 ngày (3.17 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
2350--11400-ra-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)