User Tools

Site Tools


2351--11637-yangjiachi-la-gi

Yangjiachi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 24 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11637
Tên thay thế 1996 YJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2663827
Viễn điểm quỹ đạo 3.3150509
Độ lệch tâm 0.1878851
Chu kỳ quỹ đạo 1702.8330270
Độ bất thường trung bình 169.54028
Độ nghiêng quỹ đạo 10.76738
Kinh độ của điểm nút lên 114.89903
Acgumen của cận điểm 351.61377
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

11637 Yangjiachi (1996 YJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 12 năm 1996 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11637 Yangjiachi
2351--11637-yangjiachi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)