User Tools

Site Tools


2353--12051-p-cha-la-gi

12051 Pícha là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1278.6823548 ngày (3.50 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
2353--12051-p-cha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)